Undersøkelse om juksing

Undersøkelse om juksing

Vi har tatt en undersøkelse på internett der vi har 180 besvarelser, vi har ikke gått ut fra elevene på Borgund men elver fra mange steder i Norge. Undersøkelsen går ut på juksing under prøver. Hvilket fag er det enklest å jukse i? Hvorfor jukser man? For svar se hva vi har fått ut ifra undersøkelsen vi har tatt.

 

Ut i fra vår undersøkelse ser vi at flertallet mener at det er lett å jukse, heldigvis er det ikke så mange som jukser på eksamen som på vanlige prøver. Juksing har vært et stort problem i mange år på skoler og de fleste som jukser sier selv at det er for å få bedre resultat. Dette forteller at det er et stort press rundt karakterer på skoler. Det blir tatt opp litt forskjellige måter å jukse på og den måten som blir mest brukt er å ha telefonen mellom beina. Noen andre måter er å skrive på seg selv eller han en lapp i lommen. Når vi spurte om hvor strenge lærerne var med kontrollering av eksamens hjelpemiddel så er det 32% som mener de er meget strenge men samtidig er det 22% som mener de ikke bryr seg stort. Ut i fra undersøkelsen vår ser vi at juksing enda er et stort problem og at lærern er nødt til å være strengere for å unngå juksing. Grunnen til at man jukser er fordi det er et stort karakterpress og om man synst det er vanskelig å få gode karakterer hjelper det å jukse, de fagene undersøkelsen har vist er enklest å jukse i er programfag og matte.

 

Her er resultatene vi fikk av undersøkelsen:

                                                                     

 

 

 

Lest 609 ganger Sist redigert torsdag, 15 desember 2016 08:19
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)